Kenali Budaya Malaysia  

Posted by -$H!M@:$H@M!Mi- in

tema: kenali budaya Malaysia
unit 7: hargai warisan budaya Malaysia
dlm unit ni, ada subtopik yg lain. blog ni akan menumpukan terhdp tarian, alat muzik, bahasa dan dialek...
terlebih dahulu, kita cuba selami apakah yang dimaksudkan dgn budaya?maksud budaya mungkin abstrak. tetapi, secara amnya, budaya boleh ditafsirkan sebagai:
  • pemahaman yang dikongsi oleh manusia untuk menyelaraskan sesuatu aktiviti
  • cara hidup dan panduan dalam masyarakat
  • sekatan, peradaban dan kemajuan fikiran
  • boleh diwarisi
kesimpulannya, budaya ialah suatu lmu pengetahuan yang terdiri daripada kepercayaan, kesenian, tatasusila, adat resam dan sebagainya yang telah dipersetujui oleh masyarakat.

Melalui topik Kenali Budaya Malaysia, murid diharapkan dapat:
  • mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat Malaysia
  • hidup bersama-sama dalam masyarakat pelbagai kaum
  • mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia

Seperti yang sedia maklum, negara kita terdiri drpd pelbagai kaum dan agama. Setiap kaum mempunyai budaya yang unik dan warisanyan yang tersendiri. Misalnya, terdapat perbezaan antara tarian, muzik, bahasa dan dialek. Walaupun berbeza, semua kaum saling menghormati budaya masing-masing.

Pengenalan kepada PSK  

Posted by -$H!M@:$H@M!Mi- in

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah menengah bagi melahirkan murid yang patriotik dan bertanggungjawab sebagai warganegara Malaysia.Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ialah mata pelajaran teras untuk semua murid sekolah menengah. Selaras dengan ini, pihak sekolah bertanggungjawab membina sahsiah dan potensi murid dengan pengetahuan kemahiran dan nilai yang perlu bagi murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab sivik dan kewarganegaraan.

Matlamat
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.

Objektif
Objektif mata pelajaran ini merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Objektif Pengetahuan:

· Mengenal pasti ciri-ciri peribadi yang boleh menyumbang terhadap pembangunan masyarakat dan negara.
· Menerangkan peranan dan tanggungjawab keluarga terhadap pembentukan masyarakat yang sejahtera.
· Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.
· Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang progresif dinamik dan patriotik.
· Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara.
· Mengetahui cara-cara menangani cabaran dan ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Objektif Kemahiran:

· Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara.
· Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluarga yang bahagia.
· Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan negara.
· Menangani konflik diri, keluarga dan masyarakat.
· Bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan bersama.
· Menyertai aktiviti pembangunan masyarakat dan negara.
· Mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi.

Objektif Nilai:

· Mempunyai wawasan untuk mencapai kejayaan diri, masyarakat dan negara.
· Menghargai sumbangan keluarga dalam membentuk masyarakat yang mapan.
· Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya sebagai keistimewaan masyarakat Malaysia.
· Menghargai kepentingan alam sekitar dalam meningkatkan kualiti hidup.
· Bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat yang memerlukan bantuan demi kesejahteraan bersama.
· Menunjukkan kesedaran sivik dan kewarganegaraan sebagai warganegara yang bertanggungjawab.
· Cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara.
· Menunjukkan semangat kekitaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dan sejagat

HSP Kajian Tempatan  

Posted by -$H!M@:$H@M!Mi- in

klik pada link di bawah untuk Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan
http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/psk/hsp_psk_thn4.pdf
http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/psk/hsp_psk_thn5.pdf
http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/psk/hsp_psk_thn6.pdf